Drewniane okna

Okna drewno drewniane są znacznie bardziej ekologiczne niż okna plastikowe, bo nie będą musiały przez wiele lat rozkładać się na śmietniku po tym jak już przestaną nam służyć. Jednakże drewniane okna to wiele wyrzeczeń. Po pierwsze, trzeba je odpowiednio konserwować. Jak dbać o okna drewniane? Należy je po prostu myć. Zacznijmy od przemycia takiego okna mokrą szmatką z dodatkiem jakiegoś detergentu, który jednak będzie równocześnie łagodny w działaniu. Na oczyszczoną w ten sposób powierzchnię drewnianego okna drewno należy powoli nakładać środek konserwujący takie okno. Należy zadbać o to, aby okno było oczywiście wcześniej wysuszone, szmatka nie może ociekać wodą, która zostawałaby na oknie. Jeśli doszło do mechanicznych uszkodzeń, należy oczyścić je papierem ściernym – papierem o granulacji nie wyższej niż 400. Po wyczyszczeniu papierem ściernym należy zabezpieczyć powierzchnię okna kilkoma warstwami farby wodorozcieńczalnej. Niektóry twierdzą, że dobre jest malowanie okien raz na jakiś czas powtórnie.

Comments are closed.