Betonowozy

Betonowozy to betoniarki, które są nieprzenośne. Są one zainstalowane na naczepach samochodów. Samochody te służą tylko i wyłączenie przemieszczaniu się betoniarek, które są zainstalowane na ich naczepach. Betonowozy są wykorzystywane tylko przy pracach budowlanych na większą skalę, czyli przy budowie autostrad oraz większych budynków, w których szybkość prac jest jednym z elementów przetargowych, dlatego też sprawna betoniarka to podstawa i nie można bawić się w uruchamianie małych koparek zasilanych prądem elektrycznym. Betonowozy są zasilane paliwem, a cała betoniarka znajdująca się na nadwoziu jest uruchamiana za pomocą również paliwa. Betoniarka znajdująca się na takim betonowozie kręci się przez cały czas, bo jakiekolwiek przestoje mogą spowodować, że zaprawa, która znajduje się w środku może po prostu ostygnąć. Jeśli beton znajdujący się w środku ostygnie, cały wóz będzie zmarnowany, dlatego trzeba tego pilnować stale. W każdym przeciętnym mieszalniku znajduje się około kilkanaście decymetrów mieszarki betonowej.

Comments are closed.